Bram

Mijn naam is Bram Steenbeeke, ik ben 21 jaar. Ik ben geboren en opgegroeid in Albergen, in het mooie Twente. Ik woon nu ruim drie jaar in Amsterdam en afgelopen zomer heb ik mijn bachelor Bestuurs- & Organisatiewetenschap (B&O) gehaald. Ik leerde EOS kennen in de zomer van 2014 tijdens de introductieweek en heb sindsdien veel leuke activiteiten meegemaakt en ook plaatsgenomen in een commissie. Voordat ik volgend jaar aan mijn master ga beginnen, is het nu eerst tijd voor een bestuursjaar!

Dit collegejaar zal ik de functie Facultaire Zaken vervullen. Met deze portefeuille zal ik veel in contact staan met mensen binnen onze Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). Door het netwerk van EOS binnen de VU uit te breiden hoop ik veel samenwerkingen aan te gaan om mooie projecten op te zetten. Afgelopen jaar is bijvoorbeeld de VU Election Night georganiseerd. Dit is een goed voorbeeld van een groot project waar veel verschillende partijen binnen de VU bij betrokken zijn. Ik hoop projecten te organiseren vanuit het perspectief van alle bachelor- en (pre)masteropleidingen die aan de FSW verbonden zijn. Mijn doel is om studenten meer te bieden naast de vakken van hun opleiding, door bijvoorbeeld activiteiten te organiseren die achtergronden geven omtrent actuele en maatschappelijke thema’s. Door studenten uit de collegebanken te trekken hoop ik theorie en praktijk meer met elkaar te kunnen verbinden. Ook kijk ik dit jaar weer uit naar een goede samenwerking met de Facultaire Studentenraad. Een voorbeeld van deze samenwerking is de FSW Stadscollegetour die afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Facultaire Zaken is een functie waarin genoeg ruimte is voor eigen creativiteit, ik kijk dan ook erg uit naar dit bestuursjaar!

Naast mijn rol binnen het bestuur zijn er nog meer taken waarmee ik mij zal bezighouden. Ik coördineer de Bachelor Commissie, Master Commissie en de Introductie Commissie. Daarnaast zal ik plaatsnemen in het Platform voor Politicologen (PvP), waarin ik de functie van penningmeester zal vervullen. De PvP is een landelijk overlegorgaan en onder andere bekend van het jaarlijkse Politiek in Perspectief Congres. Verder ben ik dit jaar ook student-mentor in het FSW Mentoraat en Student-voorlichter van de bachelor B&O.

Mocht je vragen of suggesties hebben, ideeën voor een evenement of juist feedback daarover, schroom je dan niet om contact met mij op te nemen.

Tot slot wil ik mijn vertrouwen uitspreken over een goede samenwerking tussen Faculteitsvereniging EOS en de rest van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Afgelopen jaar is deze band versterkt en ik kijk ernaar uit deze lijn door te zetten.

Met vriendelijke groet,
Bram Steenbeeke