Je kunt je via de website uitschrijven. Onder het kopje leden vind je het uitschrijfformulier. Opzeggen voor het volgende collegejaar moet voor de datum die ieder collegejaar gecommuniceerd wordt door de penningmeester van het bestuur. Daarna wordt je lidmaatschap automatisch verlengd en wordt de contributie geïncasseerd. De contributie kan dan niet worden teruggestort.

Als je niet meer aan de FSW studeert en je uitschrijft als lid, kun je ervoor kiezen om Alumnus/Alumna of Vriend van EOS te worden. Als Alumnus/Alumna word je op de hoogte gehouden van EOS-activiteiten en kunnen oud-studiegenoten elkaar één à twee keer per jaar ontmoeten tijdens een gezellige EOS-activiteit, die speciaal voor hen wordt georganiseerd door de Alumni Commissie. EOS is van mening dat afgestudeerden aan FSW van grote waarde kunnen zijn voor de vereniging. Deze waarde kan zich met name uiten in de ervaringen en contacten van deze mensen.

Vrienden van EOS zijn EOS-Alumni of FSW-betrokkenen die niet (meer) aan de FSW studeren, maar nog steeds betrokken willen blijven bij EOS. Vrienden van EOS betalen jaarlijks een zelfvastgesteld bedrag waarmee ze de vereniging financieel steunen. Hier krijgen Vrienden van EOS, naast vele karmapunten, ook nog wat leuke extra’s voor terug.