Deze EOS-commissie is een van de ondersteunende commissies. De leden van deze commissie hebben een adviserende rol richting de ALV en het bestuur en zijn meestal oud bestuursleden of betrokkenen van de vereniging.

Commissieleden

Jitske Huitema
Jill Beuk
Haitse Kreek
Veerle Voermans