Deze EOS-commissie is een van de ondersteunende commissies. De leden van deze commissie hebben een controlerende rol en zijn meestal oud bestuursleden of mensen met een financiële achtergrond. Deze commissie controleert de Penningmeester op zijn dagelijkse werk.

Voorzitter: Max Koningen
Algemeen lid: Thomas van Breemen
Algemeen lid: Maaike Dudink