In de FSW Carrièreweek worden er arbeidsmarkt gerelateerde activiteiten georganiseerd. Deze commissie heeft de taak om een gevarieerd, FSW-breed aanbod van inhousedagen, workshops, excursies en lezingen te organiseren die jou als student in contact brengt met het bedrijfsleven en de (semi-)overheid. Neem een kijkje in de keuken bij het bedrijfsleven en de (semi-)overheid, doe hier je waardevolle contacten voor later op en krijg een betere kijk op de arbeidsmarkt waar je later zou willen gaan werken.

In deze commissie ben je constant in contact met bedrijven, wat handig kan zijn voor toekomstige stages of baantjes, en leer je veel over acquisitie en promotie. Voor deze commissie kun je eind september solliciteren.
 

Voorzitter:  Rianne de Vogel
Secretaris:  Laura van Vliet
Penningmeester/Externe Betrekkingen:  Kedi Negede
Externe Betrekkingen:  Nathalie Veraar
Externe Betrekkingen: Koen Scheepers
Public Relations: Saviël Kuiken

Carriereweek 2 edit BorderMaker

V.l.n.r.: 
Boven: Nathalie, Saviël, Shade (coördinator), Koen 
Onder: Kedi, Laura, Rianne